Obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY E-SHOPU
podľa ust. § 273 Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník stiahnuť

 

Odstúpenie od zmluvy stiahnuť